Cursussen Kleutermuziek (4 & 5 jaar)

In een kleinschalige setting maken kinderen van 4 en 5 jaar in deze cursussen een begin met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag, hard/zacht en langzaam/snel komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast en veiligheid. Er wordt veel met thema’s
gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en er wordt regelmatig een uitvoering voor de ouders gegeven.

Lessen vinden plaats op woensdagmiddag.
Lestijd: 14.45 uur.
Maximale groepsgrootte: 7 kinderen
Lesgeld: € 56,00 voor 7 lessen van een uur

Startdata cursussen: wo 11/9, wo 6/11 2019, wo 8/1, wo 4/3, wo 6/5 2020

Klik hier om aan te melden