Cursussen Kleutermuziek (4 & 5 jaar)

Een cursus van 7 lessen voor kleuters (4 & 5 jaar) waarin een begin gemaakt wordt met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag & hard/zacht en komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast. Er wordt veel met thema’s gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en ook wordt de fantasie flink geprikkeld met muzieklessen in verhaalvorm over bijvoorbeeld dieren en vervoersmiddelen. Doordat de groepen klein blijven (max. 7 kinderen) ontstaat er een veilige, persoonlijke leeromgeving. Ouders worden in het seizoen een aantal keer uitgenodigd voor een open les of een informele uitvoering.
Naar de inschrijfpagina.

Maandag 9, woensdag 11 en donderdag 12 september 2024 begint de Nazomercursus Kleutermuziek!

Lestijd maandag:
15.30-16.30 uur
Lestijden woensdag:
13.45-14.45 uur
15.00-16.00 uur
Lestijd donderdag:
15.30-16.30 uur
Maximale groepsgrootte: 7 kinderen
Groepsindeling: Groepsindeling gaat strikt op volgorde van leeftijd*, hoe jonger het kind, hoe vroeger de lestijd.
*M.u.v. afwijkende schooltijden of lange reistijd.
Lesgeld: € 84,00 voor 7 lessen van een uur
Startdata cursussen:
Ma 9/9, 4/11 2024, 6/1, 3/3, 12/5 2025
Wo 11/9, 6/11 2024, 8/1, 5/3, 14/5 2025
Do 12/9, 7/11 2024, 9/1, 6/3, 15/5 2025
Klik hier om aan te melden