Cursussen Kleutermuziek (4 & 5 jaar)

Een cursus van 7 lessen voor kleuters (4 & 5 jaar) waarin een begin gemaakt wordt met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag & hard/zacht en komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast. Er wordt veel met thema’s gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en ook wordt de fantasie flink geprikkeld met muzieklessen in verhaalvorm over bijvoorbeeld dieren en vervoersmiddelen. Doordat de groepen klein blijven (max. 7 kinderen) ontstaat er een veilige, persoonlijke leeromgeving. Ouders worden in het seizoen een aantal keer uitgenodigd voor een open les of een informele uitvoering.
Naar de inschrijfpagina.

Woensdag 13 en donderdag 14 september 2023 begint
de Nazomercursus Kleutermuziek!

Lestijden woensdag:
13.45-14.45 uur
15.00-16.00 uur
Lestijd donderdag:
15.30-16.30 uur
Maximale groepsgrootte: 7 kinderen
Groepsindeling: Groepsindeling gaat strikt op volgorde van leeftijd*, hoe jonger het kind, hoe vroeger de lestijd.
*M.u.v. afwijkende schooltijden of lange reistijd.
Lesgeld: € 77,00 voor 7 lessen van een uur
Startdata cursussen:
Wo 13/9, wo 8/11 2023, wo 10/1, wo 6/3, wo 15/5 2024
Do 14/9, do 9/11 2023, do 11/1, do 7/3, do 16/5 2024
Klik hier om aan te melden