Aanmeldformulier cursussen Muziek op Schoot 2019-2020

  • Met dit formulier kunt u zich samen met uw kindje inschrijven voor de cursussen 'Muziek op Schoot' op De Muziekzolder. De cursussen zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouder/verzorger en bestaan uit 7 lessen van een uur. De maximale groepsgrootte is 7 kinderen per groep. Het lesgeld voor alle cursussen op De Muziekzolder bedraagt € 56,00.
  • CURSUSSEN OP DONDERDAG:

  • CURSUSSEN OP ZATERDAG:

  • Nog een vraag aan u, in verband met gebruik fotomateriaal: Tijdens de muzieklessen wordt af en toe gefotografeerd (niet gepland, op mooie momenten tijdens de les, met de smartphone van de muziekjuf). Deze foto's worden soms op de website en Facebookpagina van De Muziekzolder gepubliceerd als beeldmateriaal bij de wekelijkse lesverslagen. De achternamen van de kinderen worden daarbij niet genoemd. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van foto's waar uw kind op staat, dan kunt u dat hierbij aangeven:
  • Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een e-mail met uw factuur toegestuurd. Na betaling is uw aanmelding definitief. Tot 4 weken voor aanvang van het project kunt u kosteloos (schriftelijk) annuleren, daarna wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
 

Verification